ul. Rydlówka 5A, pokój 309, bud. Georyt, 30-363 Kraków;....... ul. Zbożowa 3/12, 30-002 Kraków;